You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Разговорный русский - Mluvený ruský jazyk

А я думаю, спортсмен. [a ya dùmayu, spartsmèn] - A já myslím, že je sportovec.
безразличие [bizrazlìchije] - lhostejnost
быть в курсе [byt' f kùrsi] - být si vědom
В чем дело? [v chom dèla] - Co se děje?
Все здорово! [fsyo zdòrava] - Všechno je skvělé!
Всего доброго! [vsivò dòbrava] - Všechno nejlepší!
Всем доброе утро! [vsem dòbraje ùtra] - Všem dobré ráno!
Вы слишком далеко зашли! [vy slìshkom dalikò zashlì] - Jste zašel příliš daleko!
главный [glàvnyj] - náčelník
грусть [grùst'] - zármutek
Да как ты смеешь! [da kak ty smèjish'] - Jak se opovažuješ!
Держись подальше от меня! [dirzhìs` padàl`shi ot minyà] - Drž se ode mě dál!
До завтра! [da zàftra] - Do zítřka!
До свидания! [da svidàniya] - Na shledanou
До скорого! [da skòrava] - Uvidíme se brzy
Доброе утро всем! [dòbraje ùtra vsem] - Dobré ráno všem!
Доброе утро, друзья! [dòbraje ùtra, druz'ya] - Dobré jitro, přátelé!
Доброе утро, планета! [Dobràje ùtra, planèta] - Dobré jitro, planeta!
Доброе утро! [dòbraje ùtra] - Dobré jitro!
дурно [dùrna] - špatně
жить [jit'] - žít
здравствуй [zdràstvuj] - Dobrý den, ahoj
Здравствуйте [zdràstvujti] - Dobrý den!
И кто виноват? [i kto vinavàt] - A kdo je na vině?
интерес [intirès] - zájem
концентрация [kantsyntràtsyja] - koncentrace
Мне всё равно. [mne fs'ò ravnò] - Nezajímá mě
Мне кажется, инженер. [mne kàzhitsya, inzhinèr] - Myslím, že inženýr
Мне страшно. [mne stràshna] - Mám strach
Может быть, он космонавт? [mòzhyt b`yt' on kasmanàvt] - Možná, že on je astronaut?
мольба [mal'bà] - prosba žalobnímu důvodu
Не вини меня в своих проблемах! [ne vinì minyà v svaìkh prablèmakh] - Neobviňuj mě na svých problémech!
не фонтан [nifantàn] - není fontána
неважно [nivàzhna] - není dobře
недоверие [nidavèrije] - nedůvěra
несладко [nislàtka] - neslazeně
Ну, конечно, он писатель. [nu, kanèshna, on pisàtil'] - No, samozřejmě, že on je spisovatel.
Оставь меня в покое! [astàv` minyà v pakòi] - Nech mě na pokoji!
отрицательные эмоции [atritsàtil'nye ihmòtsii ] - negativní emoce
ошибка [ashìpka] - chyba
1 2

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci