You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Семья - Rodina

бабушка [bàbushka] - Babička
беременная [birèminaya] - těhotná
беременность [birèminast'] - těhotenství
богатый папа [bagàtyj pàpa] - bohatý táta
брат [bràt] - Bratr
внук [vnuk] - Vnuk
внучка [vnùchka] - Vnučka
дедушка [dèdushka] - Dědeček
дети [dèti] - Děti
детство [detstva] - dětství
дочь [doch'] - Dcera
дядя [dyàdya] - Strýc
жена [zhinà] - Žena, manželka
красивая мама [krasìvaya màma] - krásná matka
мама [màma] - matka / maminka
молодые родители [malad`yi radìtili] - mladí rodiče
муж [mush] - muž/manžel
Мы муж и жена. [My mush i zhinà] - Jsme manželé
Она беременна. [anà birèmina] - Ona je těhotná.
отец [atèts] - otec /tatínek
папа [pàpa] - otec /tatínek
ребёнок [rib'ònak] - dítě
родные сёстры [radn`yi s'òstry] - nativní sestry
родственники [ròtstviniki] - příbuzné
роды [ròdy] - porod
рожать [razhàt'] - rodit
семья [sim'yà] - rodina
сестра [sistrà] - sestra
сын [syn] - Syn
тётя [tyòtya] - teta
Ты беременна? [ty birèmina] - Jsi těhotná?
У меня есть сестра/брат/муж/жена/сын/дочь/дети... [U minyà jest' sistrà/brat/mush/zhina/s`yn/doch/dèti] - Mám sestru / bratra / manžele / manželku / syna / dceru / děti
Я беременна. [ya birèmina] - Jsem těhotná.

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci