You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

В магазине - V obchodě

аптека [aptèka ] - lékárna
булочная [bùlashnaya] - pekařství
Вам нужен пакет? [vam nùzhin pakèt] - Potřebujete balíček?
Введите пин-код. [vvedìte pinkòd] - Zadejte PIN kód.
Во сколько вы открываетесь завтра? [va skòl`ka vy atkryvàitis` zàvtra] - Kdy otevírate zítra?
Во сколько вы сегодня закрываетесь? [va skòl`ka vy sivòdnya zakryvàitis`] - V kolik hodin dnes zavírate ?
Вы в очереди? [vy v òchiridi] - Jste ve frontě?
Вы принимаете кредитные карточки? [vy prinimàjite kredìtnyje kàrtachki] - Přijímáte platební karty?
галантерея [galantirèya] - galanterie
канцелярские товары [kantsil’àrskii tavàry] - papírnictví
кондитерская [kandìtirskaya] - cukrárna
магазин одежды [magazìn adèzhdy] - obchod s oděvy
магазин подарков [magazìn padàrkaf] - obchod se suvenýry
мебельный магазин [mèbil`nyj magazìn] - obchod s nábytkem
местный магазин [mèstnyj magazìn] - místní obchod
Могу я вам помочь? [magù ya vam pamòch`] - Mohu vám nějak pomoci?
овощной магазин [avashhnòj magazìn] - obchod Zelenina
парикмахерская [parikmàkhirskaya] - kadeřnictví
парфюмерия [parf’umèriya] - parfumerie
рыбный магазин [r`ybnyj magazìn] - prodej ryb
Сколько стоит эта книга? [skòl`ka stòit èhta knìga] - Kolik stojí tato kniha?
Следующий, пожалуйста! [slèduyushhij pazhàlusta] - Další, prosím!
супермаркет [supirmàrkit] - supermarket
тратить [tràtit'] - utrácet
универмаг [univirmàk] - obchodní dům
химчистка [khimchìstka] - čistírna
электротовары [ilèktratavàry] - elektropotřeby
Я возьму эту книгу. [ya vaz'mù èhtu knìgu] - Vezmu si tuto knihu
Я ищу книгу Льва Толстого ''Война и мир''. [ya ishhù knìgu l`va talstòva vajnà i mir] - Hledám knihu Lva Tolstého ''Válka a mír''

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci