You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Как начать разговор - Jak začít rozhovor

Играют ли какие-нибудь знаменитые актёры в этом фильме? [igràyut li kakìi-nibùt' znaminìtyi aktyòry v èhtam fìl'mi] - Nějací známí herci hrají v tomto filmu?
Как ты относишься к тому, что некоторые говорят, что любовь можно купить за деньги? [kak ty atnòsish`sya k tamù shto nèkataryje gavaryàt shto lyubof' mòzhna kupit` za dèn`gi] - Co si myslíš o tom, že někteří říkají, že lásku lze koupit za peníze?
Кто выиграл последние Олимпийские Игры? [kto v`yigral paslèdnii alimpìjskie ìgry] - Kdo vyhrál poslední olympijské hry?
Мне нравится Ваш музыкальный вкус. [mne nràvitsa vash muzykàl'nyj fkùs] - Líbí se mi váš hudební vkus.
Ты когда-нибудь ходила на вечеринку быстрых свиданий? [ty kagdà nibùt` khadìla na vichirìnku b`ystrykh svidànij] - Už jsi chodila někdy na párty rychlých setkání?
Ты любишь романтику? А что больше всего? [ty l'ubish` ramàntiku? a shto bòl`shi vsivò] - Miluješ romantiku? Co nejvíc?
Ты часто влюбляешься? [ty chàsta vl'ubl'ajish`sya] - Často se zamiluješ?
У вас есть домашние животные? [u vas jest' damàshnii zhivòtnyi] - Máte domácí mazlíčky?
У тебя когда-нибудь было полностью ночное свидание? [u tibyà kagdà nibùt` b`yla pòlnast`yu nachnòje svidànije] - Už jsi měla někdy úplně noční rande?
Чем Вы интересуетесь? [Chem Vy intirisùitis'] - Čím se zajímáte?
Что ты больше любишь, делать комплименты или получать их? [shto ty bòl`shi l'ùbish,` dèlat` kamplimènty ìli paluchàt` ikh ] - Co máš rád víc-dostávat komplimenty nebo je přijímat?
Я люблю путешествовать. [ya l'ubl'ù putishèstvavat'] - Rádo cestuji.

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci