You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Резюме - Shrnutí

беглый русский [bèglyj rùsskij] - plynulý ruský
безработный [bezrabòtnyj] - nezaměstnaný
вакансия [vakànsiya] - volné místo
возраст [vòzrast] - věk
встреча [vstrècha] - setkání
гонорар [ganaràr] - odměna
дата рождения [dàta razhdèniya] - datum narození
должность [dòlzhnast'] - funkce
дополнительная информация [dapalnìtel'naya infarmàtsiya] - další informace
достижения [dastizhèniya] - dosažení
женат - замужем [zhinàt - zàmuzhim] - ženatý - vdaná
занятость [zànyatast'] - zaměstnání
заполнить вакансию [zapòlnit' vakànsiyu] - obsazení uprázdněného místa
заработная плата [zàrabatnaya plàta] - mzda
карьерные цели [kar'jèrnyi tsèli] - profesní cíle
качества [kàchistva] - kvalita
квалифицированный [kvalifitsìravannyj] - kvalifikovaný
личные данные [lìchnyi dànnyi] - osobní údaje
место рождения [mèsta razhdèniya] - místo narození
мне...лет [mne...let] - je mi ... let
могут быть предоставлены по запросу [mògut byt' pridastàvliny pa zapròsu] - mohou být poskytnuty na vyžádání
наёмный работник [nayòmnyj rabòtnik] - pracující za mzdu
назначать встречу [naznachàt' vstrèchu] - určit setkání
найти место работы [najtì mèsta rabòty] - hledání zaměstnání
начальный французский [nachàl'nyj frantsùzskij] - počáteční francouzský
образование [abrazavànije] - vzdělání
объявление [ab"yavlènie ] - inzerát
обязанности [abyàzanasti] - odpovědnosti
окончен с красным дипломом [akònchin s kràsnym diplòmam] - absolvoval s vyznamenáním
опытный [òpytnyj] - zkušený
отдел [otdèl] - oddělení
отменять встречу [atminyàt' vstrèchu] - zrušit schůzku
печатать слепым методом [pichàtat' slip`ym mètadam] - touch-type
по настоящее время [pa nastayàshheje vrèmya] - v současné době
подавать заявление на работу [padavàt' zayavlènie na rabòtu] - podání žádosti o zaměstnání
поиск работы [pòisk rabòty] - hledání práce
поступить на работу в компанию [pastupìt' na rabòtu v kampàniyu] - pracovat pro společnost
претендовать [pritindavàt'] - dělat si nároky
призвание [prizvànije] - nadání
продвинутый уровень немецкого [pradvìnutyj ùravin' nemètskava] - pokročilá úroveň němčiny
1 2

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci