You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Природа - Příroda

Баран: бее-бее-бее, блеет [bee-bee-bee, blèjet] - Beran:bee-bee-bee, mečí
Белка: цвир-цвирк, цвиркает [tsvìr-tsvìrk, tsvìrkajet] - Veverka:cvir,cvir,cvirká
буря [bùrya] - Bouře, bouřka
Волк: ууу-ууу, воет [uuu, vòjet] - Vlk: uuu-uuu, vyje
Ворона: каррр-каррр, каркает [karrr-karrr, kàrkajet] - Vrána krá-krá,kráká
Выглянуло солнце. [v`yglinula sòntse] - Vyšlo slunce
гроза [grazà] - Liják
гром [grom] - Hrom
дерево [dèriva] - Strom
Дует ветер. [dùjit vètir] - Fouká vítr
ёж [yòsh] - ježek
жало [zhàla] - žihadlo
жара [zharà] - vedro
жаркий [zhàrkij] - horký
жарко [zhàrka] - horko, dusno, vedro
женщина [zhèhnsshina] - paní, žena
земля [zimlyà] - Země
Змея: шшш-шшш-шшш, шипит [sh-sh-sh, shipìt] - Had:ššš-ššš-ššš,syčí
идеально [idiàl'na] - ideálně
Идёт дождь. [idyot dozhd'] - Prší /pádá déšť/
Идёт сильный дождь. [idyòt sìl'nyj dòzht'] - Prší velmi
Идёт снег [idyòt snek] - Sněží /pádá sníh/
Какая сегодня погода? [kakàya sivòdn'a pagòda] - Jake je dnes počasí?
Корова: му-у, мычит [mu-u, mychìt] - Kráva: mu-u,mečí
кот [kot] - kočka
кошка [kòshka] - kočka
Кошка: мяу-мяу, мяукает [myàu-myàu, m'aùkajet] - Kočka: mňau,mňau,mňau,mňouká
крыло [krylò] - křídlo
кузнечик [kuznèchik] - koník
Курица: ко-ко-ко, кудах-тах-тах, кудахчет [ko-ko-ko, kudàkh-takh-takh, kudàkhchet] - Slepice:ko-ko-ko,kudach-tach-tach,kdaká
лебедь [lèbit'] - labuť
Лев: ррр, рычит. [rrr, rychìt] - Lev: rrr, vrčí.
лес [les] - les
Лиса: фыр-фыр-фыр, фыркает [f`yr-f`yr-f`yr, f`yrkajet] - Liška:fyr-fyr, fyr, frká
Лошадь: иго-го-го иго-го-го, ржёт [iyì-gogo iyì-gogo, rzhòt] - Kůň: i-ho-ho-ho, i-ho-ho-ho, řehtá
Лягушка: ква-ква-ква, квакает [kva-kva, kvàkajet] - Žába: kva-kva-kva, kváká
Медведь: рррр, рычит [rrr, rychìt] - Medvěd: rrr, vrčí
мир [mir] - svět
Мне жарко. [mne zhàrka] - Je horko
Мне холодно. [mne khòladna] - Je mi zima
1 2 3

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci