You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Непонимание - Nepochopení

Вы не могли бы говорить медленнее? [vy nimaglì by gavarìt' mèdlinnije] - Mohli byste mluvit trochu povoli?
Вы не могли бы это написать? [vy ni magli by èhta napisàt'] - Mohli byste to napsat?
Вы понимаете? [vy panimàite] - Rozumíte tomu?
Извините, что вы сказали? [izvinìti shto vy skazàli] - Promiňte? Co říkáte?
Извините, что? [izviniti shto] - Promiňte, co?
Напишите, пожалуйста. [napishìti pazhàlusta] - Napište, prosím.
Не могли бы Вы повторить это медленнее? [nimaglì by vy paftarìt' èhta mèdlinnije] - Mohli byste to zopakovat pomaleji?
Пожалуйста, повторите. [pazhàlusta paftarìti] - Opakujte, prosím.
Пожалуйста, скажите это ещё раз. [pazhàlusta skazhìti èhta issho ras] - Prosím, řekněte to ještě jednou.
Что это значит? [shto èhta znàchit] - Co to znamená?
Я не понимаю. [ya nipanimàyu] - Nerozumím.

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci