You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Общая информация - Běžné

быть знакомым с чем-либо [b`yt' znakòmym s chèm-liba] - být obeznámen s něčím
друг [drùk] - kamarád, přítel
женат - замужем [zhinàt - zàmuzhim] - ženatý - vdaná
Здравствуйте [zdràstvujti] - Dobrý den!
знакомство [znakòmstva] - známost
Как вас зовут? [kak vas zavùt ] - Jak se jmenujete?
когда мы можем встретиться? [kagdà my mòzhim vstrètitsa] - když se můžeme setkat?
Кто это? [kto èhta] - Kdo je to?
люди [lyùdi] - Lidé
меня зовут... [minyà zavùt] - Jmenuju se ...
Приглашаю вас в ресторан в пятницу вечером. [priglashàyu vas v ristaràn v pyàtnitsu vèchiram] - Zvu vás do restaurace v pátek večer
холост [khòlast] - svobodný
Что это? [shto èhta] - Co je to?
Это мой папа. [èhta moj pàpa] - To je můj otec
Это мой стул. [èhta moj stùl] - To je má židle.
Это моя книга. [èhta mayà knìga] - To je moje kniha.
Это моя мама. [èhta maja màma] - To je moje matka
я занят [ya zànyat] - jsem zaneprázdněn
я работаю в понедельник [ya rabòtayu v panidèl'nik] - Pracuji v pondělí
я свободен в воскресенье [ya svabòdin v vaskrisèn'je] - Jsem volný v neděli

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci