You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Время: часы, дни и т.д. - Čas: hodiny, dny, atd.

август [àfgust] - srpen
апрель [aprèl'] - duben
без десяти три [bes disitì tri] - Za deset tři
без пяти два [bes pyatì dva] - Bez pěti minut dvě
без пятнадцати четыре [bes pitnàtsati chit`yri] - tři čtvrti na čtyři
без пятнадцати шесть [bes pitnàtsati shest'] - Tři čtvrtě na šest
в воскресенье [v vaskrisèn'je] - v neděli
в понедельник [v panidèl'nik] - v pondělí
в пятницу [v pyàtnitsu] - v pátek
в среду [v srèdu] - ve středu
в субботу [v subòtu] - v sobotu
в четверг [v chitvèrk] - v čtvrtek
весна [visnà] - jaro
вечер [vèchir] - Večer
вечера [vèchira] - odpoledne
вечером [vèchiram] - večer
во вторник [va vtòrnik] - v úterý
Во сколько вы будете ужинать? [va skòl'ka vy bùditi ùzhinat'] - V kolik hodin budete večeřet?
Во сколько? [va skòl’ka] - V kolik hodin?
восемь двадцать [vòsim’ dvàtsat’] - osm dvacet
воскресенье [vaskrisèn'je] - neděle (Sun)
вторник [vtòrnik] - úterý (Út)
Выключи духовку через 20 минут. [v`ykl’uchi dukhòfku chèris dvàtsat’ minùt] - Vypni troubu po 20 minutách.
год [got] - rok
два часа пятнадцать минут [dva chisà pitnàtsat' minùt] - Dvě hodiny patnáct minut
декабрь [dikàbr'] - prosinec
днём [dn'om] - v odpoledních hodinách
дня [dn’a] - dne
завтра [zàftra] - zítra
зима [zimà] - zima
июль [iyùl'] - červenec
июнь [iyùn'] - červen
Который час? Сколько времени? [Katòryj chas? skòl'ka vrèmini?] - Kolik je hodin?Jaký je čas?
лето [lèta] - léto
май [maj] - květen
март [mart] - březen
месяц [mèsits] - měsíc
Мы встречаемся с друзьями в 7 часов вечера. [my fstrichàimsya s druz’yàmi v sem’ chisòf vèchira] - Setkáváme se s přáteli v 7 hodin odpoledne .
неделя [nidèl'a] - týden
ночи [nòchi] - noci
1 2

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci