You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Знакомство - Seznámení

А куда пойдёте вы в этот вечер? [a kudà pajd'òti vy v èhtat vèchir] - Kam půjdete dnes večer?
большой нос [bal'shòj nos] - velký nos
Борис [barìs] - Boris
борода [baradà] - plnovous
брови [bròvi] - obočí
быть знакомым с чем-либо [b`yt' znakòmym s chèm-liba] - být obeznámen s něčím
В молодости бабушка была очень красивой. [v mòladasti bàbushka bylà òchin' krasìvaj] - V mládí babička byla velmi krásná.
Виталий [vitàlij] - Vitalij
Владимир [vladìmir] - Vladimir
волосы [vòlasy] - vlasy
Вы не могли бы говорить медленнее? [vy nimaglì by gavarìt' mèdlinnije] - Mohli byste mluvit trochu povoli?
Вы не могли бы это написать? [vy ni magli by èhta napisàt'] - Mohli byste to napsat?
Вы понимаете? [vy panimàite] - Rozumíte tomu?
высокий мужчина [vysòkij musshìna] - vysoký muž
глаза [glazà] - oči
голубые [galub`yi] - modré
Григорий [grigòrij] - Grigorij
грязные волосы [gryàznyje vòlasy] - špinavé vlasy
губы [gùby] - rty
друг [drùk] - kamarád, přítel
Евгений [jifgènij] - Jevgenij
женат - замужем [zhinàt - zàmuzhim] - ženatý - vdaná
Здравствуйте [zdràstvujti] - Dobrý den!
зелёные [zilyònyi] - zelené
знакомство [znakòmstva] - známost
Иван [ivàn] - Ivan
Игорь [ìgar'] - Igor
Играют ли какие-нибудь знаменитые актёры в этом фильме? [igràyut li kakìi-nibùt' znaminìtyi aktyòry v èhtam fìl'mi] - Nějací známí herci hrají v tomto filmu?
Извините, что вы сказали? [izvinìti shto vy skazàli] - Promiňte? Co říkáte?
Извините, что? [izviniti shto] - Promiňte, co?
Как вас зовут? [kak vas zavùt ] - Jak se jmenujete?
Как он выглядит? [kak on v`yglidit] - Jak on vypadá?
Как ты относишься к тому, что некоторые говорят, что любовь можно купить за деньги? [kak ty atnòsish`sya k tamù shto nèkataryje gavaryàt shto lyubof' mòzhna kupit` za dèn`gi] - Co si myslíš o tom, že někteří říkají, že lásku lze koupit za peníze?
Какого цвета у тебя глаза? [Kakòva tsvèta u tibyà glazà ] - Jakou barvu mají tvé oči?
Какой у тебя рост? [kakòj u tibyà ròst] - Jak jsi vysoká?
карие [kàrii] - hnědé
карие глаза [karii glazà] - hnědé oči
когда мы можем встретиться? [kagdà my mòzhim vstrètitsa] - když se můžeme setkat?
кожаные портфели [kòzhanyje partfèli] - kožené aktovky
Кто выиграл последние Олимпийские Игры? [kto v`yigral paslèdnii alimpìjskie ìgry] - Kdo vyhrál poslední olympijské hry?
1 2 3

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci