You can change this website language: English

Zaregistrujte se

интерес


Překlad: zájem
Transliterace: [intirès]

Část řeči: Существительное
Rod: Мужской
Číslo: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный интерес интересы
Родительный интереса интересов
Дательный интересу интересам
Винительный интерес интересы
Творительный интересом интересами
Предложный об интересе об интересах

Příklady použití

Мы желаем им интересной поездки. [my zhilàim im intirèsnaj pajèstki] - Přejeme Vám zajímavý výlet.
Нас интересует автобусная экскурсия. [nas interesuet aftobusnaya ehkskursiya] - Máme zájem o exkurze autobusem.
Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать… © Иван Бунин/ Ivan Bunin [chilavèka dèlayut schislìvym tri vèshhi: lyubòf', intirèsnaya rabòta i vazmòzhnast' putishèstvavat'] - Člověka dělají šťastným tři věci: láska, zajímavá práce a možnost cestovat ... © Ivan Bunin / Ivan Bunin
Чем Вы интересуетесь? [Chem Vy intirisùitis'] - Čím se zajímáte?Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci