возможность


Překlad: možnost
Transliterace: [vozmòzhnost']

Část řeči: Существительное
Rod: Женский
Číslo: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный возможность возможности
Родительный возможности возможностей
Дательный возможности возможностям
Винительный возможность возможности
Творительный возможностью возможностями
Предложный о возможности о возможностях

Příklady použití

Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать… © Иван Бунин/ Ivan Bunin [chilavèka dèlayut schislìvym tri vèshhi: lyubòf', intirèsnaya rabòta i vazmòzhnast' putishèstvavat'] - Člověka dělají šťastným tři věci: láska, zajímavá práce a možnost cestovat ... © Ivan Bunin / Ivan BuninMůžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci