You can change this website language: English

Tự đăng ký

возможность


Bản dịch: cơ hội
Chuyển ngữ: [vozmòzhnost']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный возможность возможности
Родительный возможности возможностей
Дательный возможности возможностям
Винительный возможность возможности
Творительный возможностью возможностями
Предложный о возможности о возможностях

Ví dụ về sử dụng

Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать… © Иван Бунин/ Ivan Bunin [chilavèka dèlayut schislìvym tri vèshhi: lyubòf', intirèsnaya rabòta i vazmòzhnast' putishèstvavat'] - Con người hạnh phúc khi có ba điều: tình yêu, công việc yêu thích và cơ hội đi du lịch... © Ivan BuninBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này