You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Принимаем гостей - Tiếp đón khách khứa

Давай я тебе покажу квартиру! [Davàj ya tibè pakazhù kvartìru!] - Để tôi cho bạn xem căn hộ!
Заходи, пожалуйста! [zakhadì, pazhàlusta] - Xin vui lòng vào đi!
Извини за беспорядок. [izvinì za besparyàdak] - Xin lỗi về sự lộn xộn nhé.
Обед готов! [abèd gatòv] - Bữa trưa đã sẵng sàng!
Очень хорошо, что ты пришёл. [òchen' kharashò, shto ty prishòl] - Thật là tốt vì bạn đã đến.
Принимаем гостей [prinimàjim gastèj] - Tiếp đón khách khứa
Садись, пожалуйста. [sadìs', poazhàlusta] - Xin vui lòng ngồi xuống.
Сюда, пожалуйста! [syudà, pazhàlusta] - Xin vui lòng đi vào đây!
Чувствуй себя как дома! [chùvstvuj sibyà kak dòma] - Bạn hãy cảm giác như đang ở nhà!

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này