You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Общая информация - Thông tin chung

Где вы стоите? [kdè vy staìti] - Bạn đứng ở đâu cơ?
и пойдём гулять [i pajdyòm gulyàt'] - và chúng ta đi dạo chơi
огни [agnì] - ngọn lửa
они идут в школу. [anì idùt f shkòlu] - họ đi đến trường học
отражение [atrazhènije] - sự phản chiếu
по утренним улицам города [pa ùtrinnim ùlitsam gòrada] - trên những con đường thành phố vào buổi sáng
Я гуляю с собакой. [ya gulyàyu s sabàkaj] - Tôi đi dạo với cún cưng.
Я наслаждаюсь красотой нового дня! [ya naslazhdàyus' krasatòj nòvava dnya] - Tôi thưởng thức vẻ đẹp của một ngày mới!

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này