You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Навания животных - Tên gọi của súc vật

ёж [yòsh] - con nhím
кот [kot] - con mèo đực
кошка [kòshka] - con mèo cái
кузнечик [kuznèchik] - thợ rèn
лебедь [lèbit'] - con thiên nga
олень [alèn'] - con hươi
собака [sabàka] - con chó
черепаха [chiripàkha] - con rùa

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này