Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

турист
 
khách du lịch
спокойный
 
điềm tĩnh
утром
 
buổi sáng
перец
 
hạt tiêu
посмотреть
 
xem
огонь
 
ngọn lửa
пожелать
 
to desire, to wish
прав
 
đúng đắn
дача
 
cottage, datcha
обыкновенный
 
bình thường
убить
 
to kill
пригласить
 
sự mời
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này