You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

бусы
 
vòng hạt cổ
квалифицированный
 
có trình độ
работодатель
 
nhà tuyển dụng
детство
 
tuổi thơ
со
 
cùng với
пройти
 
vượt qua
магазин
 
cửa hàng
вешать
 
to hang
жало
 
vòi ong
Интернет
 
Internet
ты
 
bạn
написать
 
viết ra
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này