You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

писать
 
viết lách
фильм
 
bộ phim
думать
 
suy nghĩ
смеяться
 
cười
заниматься
 
học hành
солдат
 
người lính
провести
 
to spend
английский
 
thuộc về Anh quốc
Бразилия
 
Brazil
градус
 
độ
эпоха
 
epoch, age
проверять
 
to check, to test
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này