Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

передать
 
chuyển tới
бензин
 
benzine, petrol, gas
зал
 
phòng họp
водка
 
rượi vodka
погода
 
thời tiết
скрипка
 
đàn viôlông
захотеть
 
to want, to wish
родственники
 
họ hàng
вернуть
 
return
восемь
 
8 - tám
ноябрь
 
tháng mười một
отметка
 
note, mark
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này