Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

ошибаться
 
to make a mistake
храм
 
temple
девятьсот
 
chín trăm
улучшиться
 
to ameliorate, to improve
ты
 
bạn
заявлять
 
thông báo
отправляться
 
lên đường
прохладно
 
coolly
остановка
 
bến xe
значит
 
nghĩa là
идея
 
idea
домохозяйка
 
bà nội trợ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này