You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

ангел
 
thiên thần
класть
 
đặt xuống
судьба
 
fate, fortune
большой
 
to lớn
детство
 
tuổi thơ
весь
 
cân nặng
воспитание
 
upbringing
завтракать
 
ăn sáng
кисть
 
cổ tay
лето
 
mùa hè
святой
 
thánh
говорить
 
nói
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này