Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

оригинальный
 
original
красавица
 
cô gái đẹp
симпатичный
 
dễ thương
глупо
 
foolishly
вилку
 
xiên
камин
 
lò sưởi đá
дождь
 
mưa
государственный
 
nhà nước
семейный
 
family
бояться
 
to be afraid
подарить
 
tặng quà
двенадцать
 
mười hai
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này