Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

испуганный
 
sợ quá
проблема
 
vấn đề
не
 
không
чашка
 
cái chén
январь
 
tháng một
цветной
 
mầu sắc
путешественник
 
traveller
сын
 
con trai
разница
 
difference
замок
 
cái khóa
правительство
 
chính quyền
обижаться
 
to take offence
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này