Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

девятый
 
thứ chín
солёный
 
mặn
Черногория
 
Montenegro
двойка
 
two (“poor”)
обходить
 
to go round
заказать
 
đặt hàng
пенсия
 
tiền hưu
подписывать
 
to sign
похвалить
 
to praise
язык
 
ngôn ngữ
брошюры
 
Tài liệu quảng cáo
восемь
 
8 - tám
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này