You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

фотография
 
tấm hình
грамм
 
gramm
жена
 
vợ
шорты
 
quần soóc
через
 
đi qua
словарь
 
từ điển
стараться
 
to endeavour, to try
записывать
 
to write down, to record
если
 
nếu mà
мало
 
ít quá
чтобы
 
để mà rằng
быстрый
 
nhanh
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này