You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

тоник
 
mỹ phẩm giữ tông màu
запретить
 
to forbid
серый
 
mầu xám
кольцо
 
ring
начаться
 
tự bắt đầu
юмор
 
chuyện cười
мягче
 
softer
нормально
 
bình thường
стройка
 
construction, building
Поздравляю!
 
Tôi xin chúc mừng!
приезд
 
sự đến
документ
 
tài liệu
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này