You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

бандероль
 
post package
занятие
 
công việc
перед
 
before, in front of
попробовать
 
to try, to taste
шпинат
 
rau spinat
событие
 
event
Болгария
 
Bulgaria
площадь
 
diện tích
барбарис
 
quả dã nhân sâm
обидеть
 
to offend, to treat badly
короткий
 
ngắn
вернуть
 
return
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này