Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

знакомство
 
làm quen
использовать
 
to use
мелодия
 
melody
кроссовки
 
đôi giày thể thao
иностранка
 
cô gái nước ngoài
район
 
quận
также
 
và cả
город
 
thành phố
дорогой
 
quý hóa
господин
 
quý ông
пример
 
thí dụ
посетить
 
to visit
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này