Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

количество
 
quantity
некогда
 
there is no time
заменить
 
to change
Доминика
 
Dominica
после
 
sau đó
обмануть
 
nói dối
свернуть
 
cuốn lại
спать
 
đi ngủ
политический
 
về chính trị
самостоятельно
 
tự lực cánh sinh
прыгать
 
to jump
сфера
 
lĩnh vực
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này