You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

мир
 
hòa bình
Польша
 
Ba Lan
военный
 
thuộc về quân đội
последний
 
cuối cùng
надежда
 
hope
пассажир
 
passenger
медсестра
 
y tá
хранить
 
lưu giữ
открыть
 
mở
обрадовать
 
to make happy
контрольный
 
control
умываться
 
tự rửa mặt
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này