You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

мороз
 
frost
научный
 
về khoa học
майонез
 
mayonnaise
библиотекарь
 
librarian
моряк
 
sailor, seaman
тишина
 
silence
ходить
 
đi bằng hai chân
уголь
 
coal
куртка
 
cái áo gió
душа
 
soul
производить
 
to make, to produce
вспоминать
 
nhớ tới
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này