You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

семь
 
bẩy
балерина
 
ballerina
этаж
 
tầng gác
задание
 
bài tập
общий
 
của chung
смешать
 
trộn
выполнить
 
to realize, to fulfil
демонстрация
 
demonstration
шашлык
 
shashlik
старший
 
đội trưởng
советовать
 
tham khảo ý kiến
обидеть
 
to offend, to treat badly
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này