You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

Игорь
 
Igor
ящик
 
cái riêng
назад
 
quay lại
изобразить
 
to represent, to show
решить
 
giải quyết
промышленный
 
industrial
жаворонок
 
lark, morning lark
симпатичный
 
dễ thương
доказать
 
chứng minh
машина
 
ô tô
преподаватель
 
nhà giáo
лечить
 
to treat, to cure
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này