You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

птица
 
con chim
конечно
 
tất nhên
обычный
 
thường thì
ударение
 
trọng âm
идти
 
đi đến
деятель
 
statesman
измениться
 
to alter, to change
румяна
 
phấn đánh má hồng
молчать
 
im lặng
плацкарт
 
toa thường
инженер
 
kỹ sư
Меркурий
 
sao Thủy
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này