You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

весь
 
cân nặng
трагедия
 
tragedy
щи
 
súp bắp cải
казаться
 
to seem
закричать
 
to cry
кроме
 
except, besides
днём
 
ban ngày
хвост
 
cái đuôi
убить
 
to kill
обсудить
 
to discuss
зуб
 
răng
кошка
 
con mèo cái
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này