Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

апрель
 
tháng tư
газ
 
ga
ровный
 
bằng
деньги
 
tiền bạc
Норвегия
 
Na Uy
делай
 
làm đi
ветер
 
wind
экология
 
ecology
контрольный
 
control
рояль
 
đàn dương cầm
отвечать
 
trả lời
убрать
 
to take away
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này