You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

отправляться
 
lên đường
исследовать
 
to investigate, to research
поликлиника
 
trạm xá
высший
 
the highest, superior
позвонить
 
gọi điện thoại
спорить
 
to dispute, to debate
семестр
 
semester
средний
 
trung bình
коридор
 
hành lang
слово
 
từ ngữ
страдать
 
to suffer
основать
 
to found
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này