You can change this website language: English

Tự đăng ký

Các chò trơi

Trò chơi Найди слово

Trò chơi "Найди слово"

Bạn hãy ghi nhớ các từ ngữ với sự giúp đỡ của những trò chơi hấp dẫn Bạn hãy tìm tất cả các từ ngữ trên sân chơi sử dụng những lời khuyên bằng văn bản và âm thanh

Hiển thị
Trò chơi Он, Она, Оно

Trò chơi "Он, Она, Оно"

Bạn hãy xác định giống

Hiển thị
Trò chơi Угадай

Trò chơi "Угадай"

Bạn hãy chọn lấy bản dịch đúng.

Hiển thị
Trò chơi Карточки

Trò chơi "Карточки"

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

Hiển thị
Trò chơi Bảng chữ cái

Trò chơi "Bảng chữ cái"

Bạn hãy từ này. Sau đó bạn hãy xác định vị trí của chữ cái đã học trong từ.

Hiển thị
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này