You can change this website language: English

Tự đăng ký

Những trò chơi có thưởng

15 x

Tầng

Bạn hãy thu thập từ ngữ và hình ảnh theo đôi. Với sự lựa chọn đúng đắn cho các cặp sẽ có phát âm của từ vang lên.

Hiển thị iTunes
36 x

Ngôi nhà

Bạn hãy khám phá mỗi một mục trong năm phòng: phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp ... Nhấp chuột vào mục này, bạn có thể nghe được phát âm của nó..

Hiển thị
92 x

Bài kiểm tra

Hiển thị iTunes
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này