You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

удаться
 
to succeed, to turn out well
школьник
 
học sinh nam
достижение
 
achievement
восемь
 
8 - tám
зонт
 
cái ô
записывать
 
to write down, to record
городской
 
của thành phố
остановка
 
bến xe
весёлый
 
vui vẻ
о
 
về
отнимать
 
to take away
ангина
 
quinsy
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này