You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

предмет
 
môn
завод
 
nhà máy
Португалия
 
Bồ Đào Nha
наука
 
khoa học
философия
 
triết lý học
газета
 
tờ báo
холодно
 
lạnh lẽo
менеджер
 
nhân viên
терпение
 
kiên nhẫn
дети
 
trẻ em
математический
 
mathematical
останавливаться
 
to come to a stop
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này