You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

ванная
 
phòng tắm
менее
 
less
декабрь
 
tháng mười hai
недавно
 
không lâu
строительный
 
thuộc về xây dựng
район
 
quận
столько
 
so much, so many
занять
 
to occupy
постараться
 
to try, to endeavour
приказывать
 
to order, to command
сообщить
 
thông báo
задание
 
bài tập
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này