You can change this website language: English

Tự đăng ký
Các chò trơi
! Trong trò chơi sử dụng cách chọn từ ngẫu nhiên Cho trò chơi này bạn có thể sử dụng những từ ngữ từ tự điển riêng của bạn
Thẻ trong một hàng:  3   4 

Nếu bạn không nhớ dịch từ này như thế nào, thì bạn hãy nhấn vào thẻ để xem bản dịch.

trở thành
 
стать
hoa quả
 
фрукты
có
 
быть
bike
 
велосипед
Luxembourg
 
Люксембург
cái ấm nước
 
чайник
to leave, to abandon
 
оставить
khoa học
 
наука
rán qua
 
обжарить
chậm trễ
 
опоздать
bài hát
 
песня
chuyện ngắn
 
рассказ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này