You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Религия - Tôn giáo

ангел [àngil] - thiên thần
Бог [bokh] - Thiên Chúa
Богородица [Bagaròditsa] - Mẹ Thiên Chúa
вера [vèra] - niềm tin
верить [vèrit’] - đức tin
гнев [gnef] - giận giữ
гордыня [gard`yn'a] - kiêu ngạo
жадность [zhàdnast`] - tham lam
зависть [zàvist`] - ghen tỵ
крещение [krisshènije] - lễ rửa tội
лень [len`] - lười nhác
молитва [malìtva] - lời nguyện cầu
молиться [malìtsa] - cầu nguyện
Пасха [pàskha] - Lễ Phục Sinh
похоть [pòkhat`] - dục vọng
религия [rilìgiya] - tín ngưỡng
Святая Троица [svyatàya tròitsa] - Thiên Chúa Ba Ngôi
святой [svyatòj] - thánh
Святой дух [svyatòj dùkh] - Chúa Thánh Linh
тщеславие [tshhislàvije] - hám danh
христианство [khrist’yànstvo] - thiên chúa giáo
Христос [khristòs] - Chúa Jesu

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này