You can change this website language: English

Tự đăng ký

Бог


Bản dịch: Thiên Chúa
Chuyển ngữ: [bokh]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Бог Боги
Родительный Бога Богов
Дательный Богу Богам
Винительный Бога Богов
Творительный Богом Богами
Предложный О Боге О Богах

Ví dụ về sử dụng
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này