You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Приглашения - Lời mời

А куда пойдёте вы в этот вечер? [a kudà pajd'òti vy v èhtat vèchir] - Vào buổi chiều đó bạn sẽ đi đâu?
ночь субботы [noch' subòty] - đêm thứ bẩy
Пойдём в гости к друзьям? [pajd'òm f gòsti k druz'yàm] - Chúng ta hãy đi làm khách nhà bạn bè đi?
Пойдём в кино? [pajd'òm f kinò] - Chúng ta hãy đi rạp phim đi?
Пойдём в клуб? [pajd'òm f klup] - Chúng ta hãy đi đến câu lạc bộ chứ?
Пойдём в ресторан? [pajd'òm v ristaràn] - Chúng ta hãy đi nhà hàng chứ?
Пойдём гулять? [pajd'òm gul'àt'] - Chúng ta hãy đi chơi đi?
Пойдем на вечеринку? [pajd'òm na vichirìnku] - Chúng ta hãy đi ăn tiệc chứ?
Пойдём танцевать? [pajd'òm tantsivàt'] - Chúng ta hãy đi nhảy đi?

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này