You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Прощания - Vĩnh biệt

Всего доброго! [vsivò dòbrava] - Chúc mọi điều tốt lành!
До завтра! [da zàftra] - Hẹn ngày mai!
До свидания! [da svidàniya] - Tạm biệt!
До скорого! [da skòrava] - Tạm biệt!
Пока! [pakà] - Tạm biệt nhé!
Спокойной ночи! [spakòjnoj nòchi] - Chúc ngủ ngon!

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này