You can change this website language: English
Giáo viên
Olena Kuchaba

Olena Kuchaba

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: olena.kuchaba@gmail.com
  • Skype: olena.kuchaba

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Olena Kuchaba

Hello!
My name is Olena. I am a native speaker of Ukrainian and Russian languages. Graduated from Ternopil Pedagogical University.
Let me help you to explore beautiful Slavic languages!

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này