You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Приветствия - Lời chào

Всем доброе утро! [vsem dòbraje ùtra] - Xin chào buổi sáng tất cả mọi người!
Доброе утро всем! [dòbraje ùtra vsem] - Xin chào buổi sáng tất cả mọi người!
Доброе утро, друзья! [dòbraje ùtra, druz'ya] - Xin chào buổi sáng các bạn!
Доброе утро, планета! [Dobràje ùtra, planèta] - Xin chào buổi sáng hành tinh!
Доброе утро! [dòbraje ùtra] - Xin chào buổi sáng!
здравствуй [zdràstvuj] - xin chào
Здравствуйте [zdràstvujti] - Xin chào!
Привет! [privèt] - Chào thân ái!
Рад тебя видеть! [Rad tibyà vìdit'] - Rất vui vì được gặp bạn!

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này