You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Названия чувств - Tên các cảm giác

безразличие [bizrazlìchije] - sự thờ ơ
грусть [grùst'] - buồn bã
интерес [intirès] - quan tâm
концентрация [kantsyntràtsyja] - sự chăm chú
мольба [mal'bà] - khẩn cầu
недоверие [nidavèrije] - sự không tin
подозрение [padazrènije] - sự nghi ngờ
просьба [pròs'ba] - đề nghị
сожаление [sazhalènije] - sự luyến tiếc
сомнение [samnènije] - nghi ngờ
страх [strakh] - sự sợ hãi
удивление [udivlènije] - ngạc nhiên
чувства [chùstva] - cảm xúc
ярость [yàrast'] - giận dữ

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này