мольба


Bản dịch: khẩn cầu
Chuyển ngữ: [mal'bà]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный мольба мольбы
Родительный мольбы мольб
Дательный мольбе мольбам
Винительный мольбу мольбы
Творительный мольбой мольбами
Предложный о мольбе о мольбах

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này