You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Погода - Thời tiết

буря [bùrya] - cơn bão
Выглянуло солнце. [v`yglinula sòntse] - Mặt trời đã ló ra.
гроза [grazà] - giông tố
гром [grom] - sấm sét
Дует ветер. [dùjit vètir] - Có gió thổi.
жара [zharà] - nóng bỏng
жаркий [zhàrkij] - nóng
жарко [zhàrka] - nóng quá
идеально [idiàl'na] - tuyệt hảo
Идёт дождь. [idyot dozhd'] - Trời mưa.
Идёт сильный дождь. [idyòt sìl'nyj dòzht'] - Đang mưa rất là to.
Идёт снег [idyòt snek] - Tuyết rơi.
Какая сегодня погода? [kakàya sivòdn'a pagòda] - Hôm nay thời tiết thế nào?
Мне жарко. [mne zhàrka] - Tôi nóng quá.
Мне холодно. [mne khòladna] - Tôi rất là lạnh.
молния [mòlniya] - ánh chớp
Не важно идёт ли у вас дождь или светит солнце. [Ne vàzhna idyòt li u vas dozhd' ili svètit sòlntse] - Không quan trọng rằng mưa ở chỗ các bạn hay mặt trời chiếu rọi.
небо [nèba] - bầu trời
Небо чистое. [nèba chìstaje] - Bầu trời trong veo.
облако [òblaka] - đám mây
Плохая погода [plakhàya pagòda] - Thời tiết xấu
Погода становится теплее. [pagòda stanòvitsya tiplèje] - Thời tiết trở ấm lên.
Сегодня будет туман. [sivòdnya bùdit tumàn] - Ngày hôm nay sẽ có sương mù.
Сегодня плохая погода. [sivòdnya plakhàya pagòda] - Hôm nay thời tiết xấu.
Сегодня туманно. [sivòdnya tumànna] - Ngày hôm nay sương mù.
Сегодня утром было облачно. [sivòdnya ùtram b`yla òblachna] - Hôm nay buổi sáng trời có mây.
Сегодня холодно. [sivòdnya khòladna] - Ngày hôm nay rất lạnh.
снег [snèk] - tuyết
солнце [sòntse] - mặt trời
холодно [khòladna] - lạnh lẽo
Хороший день, не правда ли? [kharòshij dèn', ni pràvda li] - Một ngày tuyệt đẹp, có đúng không?
шторм [shtòrm] - bão táp
штормовое предупреждение [shtarmavòje priduprizhdèniije] - cảnh báo bão
Я промок насквозь. [ya pramòk nàskvos' ] - Tôi bị ướt như chuột.
Я совсем промок. [ya savsèm pramòk] - Tôi bị ướt như chuột.
Я ужасно замёрз. [ya uzhàsna zamyòrz] - Tôi bị cóng kinh khủng.

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này