холодно


Bản dịch: lạnh lẽo
Chuyển ngữ: [khòladna]

Ví dụ về sử dụng

Мне холодно. [mne khòladna] - Tôi rất là lạnh.
Сегодня холодно. [sivòdnya khòladna] - Ngày hôm nay rất lạnh.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này