You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Парикмахерская - Hiệu cắt tóc

бриться [brìtsa] - cạo râu
волосы [vòlasy] - lông, tóc
заколка для волос [zakòlka dlya valòs] - cái cặp tóc
кудрявые волосы [kudr'àvyi vòlasy] - tóc xoăn
лак [lak] - véc ni
Не слишком коротко. [ne slìshkom kòrotko] - Đừng quá ngắn.
Подстригите покороче, пожалуйста. [padstrigìte pakaròche pazhàlujsta] - Xin vui lòng, hãy cắt ngắn cho tôi.
прямые волосы [prim`yi vòlasy] - tóc thẳng
расчёска [rasshòska] - cái lược
резинка для волос [rizìnka dlya valòs] - chun quấn tóc
Сделайте мне пробор на левой стороне. [sdèlajte mne prabòr na lèvoj staronè] - Hãy làm cho tôi lọn tóc về bên trái.
Только подровняйте, пожалуйста. [tòl'ka padravn'àjti pazhàlusta] - Xin vui lòng, chỉ cắt bằng nhau thôi.
хвост [khvòst] - cái đuôi
Я бы хотел постричься. [ya by khotèl postrìchsya] - Tôi muốn đi cắt tóc.
Я бы хотела покрасить волосы. [ya by khatèla pokràsit' vòlosy] - Tôi muốn nhuộm tóc.
Я хотела бы сделать маникюр. [ya khatèla by sdèlat' manikyùr] - Tôi muốn sơn sửa móng tay.

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này