You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Ссора - Cãi cọ

В чем дело? [v chom dèla] - Vấn đề ở chỗ nào?
Вы слишком далеко зашли! [vy slìshkom dalikò zashlì] - Bạn đã quá lầm lẫn!
Да как ты смеешь! [da kak ty smèjish'] - Sao mà bạn to gan thế!
Держись подальше от меня! [dirzhìs` padàl`shi ot minyà] - Hãy tránh xa tôi ra!
И кто виноват? [i kto vinavàt] - Và ai là người có lỗi?
Не вини меня в своих проблемах! [ne vinì minyà v svaìkh prablèmakh] - Đừng đổ lỗi cho tôi vì các vấn đề của bạn!
Оставь меня в покое! [astàv` minyà v pakòi] - Hãy để cho tôi yêu!
отрицательные эмоции [atritsàtil'nye ihmòtsii ] - những cảm xúc tiêu cực
ошибка [ashìpka] - lỗi
С меня хватит! [s minyà khvàtit] - Quá đủ với tôi rồi!
Ты агрессивный [ty agrissìvnyj] - Bạn hung hăng
Ты что с ума сошел? [ty shto s umà sashòl] - Bạn điên mất rồi à?
Это не твое дело! [èhto ni tvayò dèla] - Đây không phải là công việc của bạn!
Я нервный [ya nèrvnyj] - Tôi lo lắng

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này