You can change this website language: English

Tự đăng ký

ошибка


Bản dịch: lỗi
Chuyển ngữ: [ashìpka]

Ví dụ về sử dụng

В счёте ошибка. [v schyòte ashìpka] - Trong hóa đơn có lỗi.
Мне кажется, в счете ошибка. [mne kàzhitsa, v sshòti ashìpka] - Tôi cho rằng, trong phiếu thanh toán có lỗi.
Я думаю, в счете ошибка [ya dumayu, v schete oshibka] - Tôi nghĩ rằng trong hóa đơn có lỗiBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này