You can change this website language: English

Tự đăng ký

волосы


Bản dịch: lông, tóc
Chuyển ngữ: [vòlasy]

Thành phần câu văn: Существительное
Số:

Ví dụ về sử dụng

грязные волосы [gryàznyje vòlasy] - tóc bẩn
кудрявые волосы [kudr'àvyi vòlasy] - tóc xoăn
прямые волосы [prim`yi vòlasy] - tóc thẳng
светлые волосы [svètlyje vòlasy] - tóc sáng màu
У него тёмные волосы. [u nivò tyòmnyje vòlasy] - Anh ấy có mái tóc màu sẫm.
Я бы хотела покрасить волосы. [ya by khatèla pokràsit' vòlosy] - Tôi muốn nhuộm tóc.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này