You can change this website language: English

Tự đăng ký

жарко


Bản dịch: nóng quá
Chuyển ngữ: [zhàrka]

Thành phần câu văn: Наречие

Ví dụ về sử dụng

Мне жарко. [mne zhàrka] - Tôi nóng quá.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này