солнце


Bản dịch: mặt trời
Chuyển ngữ: [sòntse]

Ví dụ về sử dụng

Выглянуло солнце. [v`yglinula sòntse] - Mặt trời đã ló ra.
Не важно идёт ли у вас дождь или светит солнце. [Ne vàzhna idyòt li u vas dozhd' ili svètit sòlntse] - Không quan trọng rằng mưa ở chỗ các bạn hay mặt trời chiếu rọi.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này