You can change this website language: English
Trao đổi
Rostislav

Rostislav

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: yatskov.rost@yandex.ru
  • Skype: rost12393

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Rostislav

ciao cari amici! Io impario Litaliano. Sono Russo. Facciamo uno scambio?)

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này