You can change this website language: English

Tự đăng ký
1
А дело бывало — и коза волка съедала [A delo byivalo - i koza volka s'edala]
1
Авось да как-нибудь до добра не доведут [Аvos' da kak-nibud' do dobra ne dovedut]
1
Азбука — к мудрости ступенька [Аzbuka — k mudrosti stupen'ka]
1
Аппетит приходит во время еды [Аppetit prikhodit vo vremya edy]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này