You can change this website language: English

Tự đăng ký
1
Церковь близко, да идти склизко Кабак далеко, да идти легко [tserkov' blizko, da idti sklizko. kabak daleko, da idti legko]
1
Цыплят по осени считают [tsyplyat po oseni schitayut]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này