You can change this website language: English

Tự đăng ký
1
Живы будем — не помрём [Zhivy budem — ne pomryom]
1
Жизнь коротка, а дел много [Zhizn' korotka, a del mnogo]
1
Жизнь прожить – не поле перейти [Жизнь прожить – не поле перейти]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này