You can change this website language: English

Tự đăng ký
1
Шей да пори, не будет пустой поры [shej da pori, ne budet pustoj pory]
1
Шило в мешке не утаишь [shilo v meshke ne utaish']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này