You can change this website language: English
Trao đổi
Дарья

Дарья

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: lady.rozelli2011@yandex.ru
  • Skype: dzhemma.rozelli
  • Адрес (www): Odessa

Tự đăng ký

Дарья

Я дипломированный специалист по преподаванию русского языка, но очень плохо говорю по-английски. Научу русскому взамен на английский!

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này