You can change this website language: English
Giáo viên
Alla Velichko

Alla Velichko

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Alla Velichko

Hi!

I'm a certified teacher of Russian language and literature (Lomonosov Moscow State University). I've been working as a teacher for more than 2 years. We can organize our lessons according to your expectations or to my plan. We will have grammar lessons and also audio, video materials and discussions.

My Skype account - elli_sky.
One hour is $11. If you pay for 10 lessons at once - there is a discount for you :)

Привет!

Я сертифицированный преподаватель русского языка и литературы (МГУ им. М.В. Ломоносова). Опыт работы - более 2-х лет. Уроки проходят в соответствии с Вашими пожеланиями. Грамматика, лексика, синтаксис, а так же аудио, видео и просто дискуссии на русском языке - это то, что я могу предложить Вам как преподаватель.

Занятия проходят по скайпу (elli_sky). Стоимость часа занятий - $11. Если Вы платите сразу за 10 уроков, Вы получаете скидку!
Tác giả các bài viết (3)
Một vài quy tắc để học tiếng Nga một cách nhanh chóng và hiệu quả
Giỏi quá! Bạn đang làm gì thế?! Làm thế nào để hiểu được một người Nga đơn giản?
«Уже» и «ещё» - "Đã" và "thêm, tạm thời, vẫn còn" - đơn giản hơn cả nghĩ

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này