You can change this website language: English

Tự đăng ký
Давать волю
[davat` volyu]
Давать выход
[davat` vykhod]
Давать жару
[davat` zharu]
Давать на лапу
[davat` na lapu]
Давать от ворот поворот
[davat` ot vorot povorot]
Давать пищу сплетням
[davat` pishhu spletnyam]
Давать себе волю
[davat` sebe volyu]
Давать тягу
[davat` tyagu]
Далеко не так
[daleko ne tak]
Далеко пойти
[daleko pojti]
1 2 3 ... 5 6
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này