You can change this website language: English

Tự đăng ký
Ждать, откуда ветер подует
[zhdat`, otkuda veter poduet]
Жечь корабли
[zhech` korabli]
Жив-здоров
[zhiv-zdorov]
Живого места не оставить
[zhivogo mesta ne ostavit`]
Жить как кошка с собакой
[zhit` kak koshka s sobakoj]
Жить не по средствам
[zhit` ne po sredstvam]
Жребий брошен
[zhrebij broshen]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này