You can change this website language: English

Tự đăng ký
Чем чёрт не шутит
[chem chyort ne shutit]
Черепашьим шагом
[cherepash`im shagom]
Черный список
[chernyj spisok]
Чёрт возьми!
[chyort voz`mi!]
Чёрта с два!
[chyorta s dva!]
Чесать языком
[chesat` yazykom]
Честное слово!
[chestnoe slovo!]
Читать между строк
[chitat` mezhdu strok]
Чудеса в решете
[chudesa v reshete]
Чуть свет
[chut` svet]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này