You can change this website language: English

Tự đăng ký
Так и надо
[tak i nado]
Так или иначе
[tak ili inache]
Такие вот дела
[takie vot dela]
Там и тут
[tam i tut]
Таскать каштаны из огня
[taskat` kashtany iz ognya]
Творить чудеса
[tvorit` chudesa]
Терять голову
[teryat` golovu]
Терять дар речи
[teryat` dar rechi]
Терять из виду
[teryat` iz vidu]
Терять лицо
[teryat` litso]
1 2 3
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này