You can change this website language: English

Tự đăng ký
Мальчик для битья
[mal`chik dlya bit`ya]
Манна небесная
[manna nebesnaya]
Марать руки
[marat` ruki]
Мастер на все руки
[master na vse ruki]
Мастер своего дела
[master svoego dela]
Махнуть рукой
[makhnut` rukoj]
Между молотом и наковальней
[mezhdu molotom i nakoval`nej]
Между нами говоря
[mezhdu nami govorya]
Мелкая сошка
[melkaya soshka]
Мерить взглядом
[merit` vzglyadom]
1 2
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này